Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
Dato:21.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst20.05.2019


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Sang for første gang20.05.2019