Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:20.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst24.04.2019