Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
Dato:19.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engforglemmegei (Myosotis scorpioides) 
Fenofase:Blomstring19.05.2019


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2019


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang19.05.2019