Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:19.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst22.04.2019


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst05.05.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.04.2019


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst26.04.2019


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst17.05.2019