Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:15.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Liten kålsommerfugl (Pieris rapae) 
Fenofase:Voksenstadiet08.05.2019


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet15.05.2019


Art:Syrin (Syringa vulgaris) 
Fenofase:Blomstring12.05.2019


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring13.05.2019