Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:14.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring12.05.2019