Resultater

Rapportør:Torhild Lode
Observatører:Torhild Lode
Område:Trømborgfjella, ved Langgard (Eidsberg, Østfold)
Dato:12.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang12.05.2019