Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:11.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Merknad:To fuglar. 
Fenofase:Ankomst11.05.2019