Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:11.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring10.05.2019


Art:Kristtorn (Ilex aquifolium) 
Fenofase:Blomstring11.05.2019


Art:Ramsløk (Allium ursinum) 
Fenofase:Blomstring11.05.2019


Art:Stankstorkenebb (Geranium robertianum) 
Fenofase:Blomstring10.05.2019