Resultater

Rapportør:Anne Stamsås
Observatører:Anne Stamsås
Område:Herrefosserveien 573 (Rakkestad, Viken)
Dato:09.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring22.04.2019


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring25.03.2019


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet12.04.2019


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring05.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst15.04.2019


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst30.04.2019


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst23.03.2019


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger28.03.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst08.05.2019