Resultater

Rapportør:Paal-Magnus Solvang
Observatører:Paal-Magnus Solvang
Område:Bleik (Andøy, Nordland)
Dato:08.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:5 fugler obs. på ulike lokaliteter, syngende 
Fenofase:Ankomst02.05.2019


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Sang for første gang02.05.2019


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Merknad:et par i Storvannet 
Fenofase:Ankomst02.05.2019