Resultater

Rapportør:Paal-Magnus Solvang
Observatører:Paal-Magnus Solvang
Område:Breivika (Andøy, Nordland)
Dato:08.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Merknad:44 indiviter observert beitende på dyrket mark i strandsonen 
Fenofase:Ankomst02.05.2019