Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:07.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring07.05.2019


Art:Nyresoleie (Ranunculus auricomus) 
Fenofase:Blomstring07.05.2019


Art:Tannrot (Cardamine bulbifera) 
Fenofase:Blomstring07.05.2019


Art:Vårmarihandslekta (Orchis) 
Fenofase:Blomstring07.05.2019


Art:Åkerforglemmegei (Myosotis arvensis) 
Fenofase:Blomstring07.05.2019