Resultater

Rapportør:Kari Stenrud
Observatører:Kari Stenrud
Område:Knutsbakken (Trysil, Innlandet)
Dato:06.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst30.04.2019


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2019


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst01.05.2019


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2019


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2019