Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
Dato:06.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Aurikkel (Primula auricula) 
Fenofase:Blomstring28.04.2019


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2019


Art:Fjelløvetann-gruppa (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring28.04.2019


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst23.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst28.04.2019


Art:Marihøner (Coccinellidae) 
Fenofase:Voksenstadiet24.04.2019


Art:Pinselilje (Narcissus poeticus) 
Fenofase:Blomstring27.04.2019


Art:Stor kubjelle (Pulsatilla vulgaris) 
Fenofase:Blomstring20.04.2019