Resultater

Rapportør:Torbjørn Sætre-With
Observatører:Torbjørn Sætre-With
Område:Nedre Leland (Leirfjord, Nordland)
Dato:04.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet27.04.2019