Resultater

Rapportør:Torbjørn Sætre-With
Observatører:Torbjørn Sætre-With
Område:Nedre Leland (Leirfjord, Nordland)
Dato:04.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring04.04.2019


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring22.04.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2019