Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:03.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Merknad:Flokk på ca tretti fuglar på dyrka mark nede ved havnivå pga snøvêret. 
Fenofase:Ankomst03.05.2019