Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Sildpollen (Sortland, Nordland)
Dato:03.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.05.2019