Resultater

Rapportør:Krokelvdalen skole
Observatører:Lisa og Suzanna
Område:Krokelvdalen skole (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:02.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2019


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.04.2019


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet30.04.2019


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring02.05.2019


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)01.05.2019


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger29.04.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2019