Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Åstjernet (Gjøvik, Oppland)
Dato:01.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2019