Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:01.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vintererle (Motacilla cinerea) 
Fenofase:Ankomst29.04.2019