Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:30.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Merknad:Kom to svalepar til reira sine,under låvetaket.  
Fenofase:Ankomst30.04.2019