Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:30.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring30.04.2019


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst30.04.2019


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Sang for første gang30.04.2019


Art:Kystmaure (Galium saxatile) 
Fenofase:Blomstring30.04.2019


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst30.04.2019


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Sang for første gang30.04.2019


Art:Åkerforglemmegei (Myosotis arvensis) 
Fenofase:Blomstring30.04.2019