Resultater

Rapportør:Elisabeth Ellefsen
Observatører:Elisabeth Ellefsen
Område:Kilsund (Arendal, Agder)
Dato:29.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst11.04.2019


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst22.04.2019


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Sang for første gang22.04.2019