Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
Dato:28.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst28.04.2019


Art:Greplyng (Loiseleuria procumbens) 
Fenofase:Blomstring28.04.2019


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst28.04.2019


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Sang for første gang28.04.2019


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2019


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang28.04.2019


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2019


Art:Rypebær (Arctous alpina) 
Fenofase:Blomstring28.04.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2019