Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:28.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Frytleslekta (Luzula) 
Fenofase:Blomstring22.04.2019