Resultater

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Område:Sætermo (Rana, Nordland)
Dato:28.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst28.04.2019


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Sang for første gang28.04.2019