Resultater

Rapportør:Kåre Nyborg
Observatører:Kåre Nyborg
Område:Ilderveien (Elverum, Innlandet)
Dato:27.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet22.04.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst22.04.2019


Art:Stikkeveps (Vespidae) 
Fenofase:Voksenstadiet22.04.2019