Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:27.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst27.04.2019