Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:27.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst26.04.2019


Art:Hegg (Prunus padus) 
Merknad:Står klar for blomstring 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2019


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Merknad:Mener det er heipiplerke på foringsplasen 
Fenofase:Ankomst26.04.2019


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst26.04.2019


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2019