Resultater

Rapportør:Erik Grette
Observatører:Erik Grette
Område:Rollag Boligfelt (Rollag, Buskerud)
Dato:26.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2019


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Ankomst26.04.2019