Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:26.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst25.04.2019


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst23.04.2019