Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:26.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst26.04.2019


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.2019


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Sang for første gang25.04.2019


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet24.04.2019


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2019


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Sang for første gang25.04.2019