Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:25.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Merknad:Kom ein Kjernebiter på foringsplassen,har aldri sett den her før. Flaug avgårde etterpå og vart borte. 
Fenofase:Ankomst23.04.2019