Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:25.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2019