Resultater

Rapportør:Odd Geir Hanssen
Observatører:Odd Geir Hanssen
Område:Gløsen (Vefsn, Nordland)
Dato:25.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst25.04.2019