Resultater

Rapportør:Frode Øen
Observatører:Frode Øen
Område:Vestenga (Modum, Viken)
Dato:24.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)22.04.2019


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst21.03.2019


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring23.03.2019


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet22.04.2019


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring21.04.2019


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger11.04.2019


Art:Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) 
Fenofase:Voksenstadiet11.04.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst20.03.2019


Art:Sørgekåpe (Nymphalis antiopa) 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2019