Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:23.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Alm (Ulmus glabra) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2019


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2019


Art:Eik (Quercus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2019


Art:Hoggorm (Vipera berus) 
Fenofase:Første observasjon20.04.2019


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring23.04.2019