Resultater

Rapportør:Fredrik Pettersen
Observatører:Fredrik Pettersen
Område:Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Oppland)
Dato:23.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst18.04.2019


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Sang for første gang18.04.2019


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst18.04.2019


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Sang for første gang18.04.2019


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Merknad:8 dager før,enn ifjor. 
Fenofase:Ankomst23.04.2019