Resultater

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Område:Nebbsteindalen (Rana, Nordland)
Dato:22.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst22.04.2019


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Sang for første gang22.04.2019