Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
Dato:22.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst17.04.2019


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Sang for første gang19.04.2019