Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Kallevåg (Bømlo, Vestland)
Dato:22.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engfiol (Viola canina) 
Merknad:I full blomst mange steder. 
Fenofase:Blomstring21.04.2019


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Merknad:2 eks 
Fenofase:Ankomst21.04.2019