Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
Dato:22.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gullbuskslekta (Forsythia) 
Merknad:Forsyth. ovata 
Fenofase:Blomstring20.04.2019


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:2 store ! 
Fenofase:Voksenstadiet14.04.2019


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring15.04.2019


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring21.04.2019


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Merknad:Mestersanger. 
Fenofase:Sang for første gang08.04.2019


Art:Selje (Salix caprea) 
Merknad:Masser ! 
Fenofase:Gåsunger20.04.2019


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Merknad:Flyr over. 
Fenofase:Sang for første gang14.04.2019


Art:Sommerfugler (Lepidoptera) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang19.04.2019


Art:Tysbast (Daphne mezereum) 
Fenofase:Blomstring17.04.2019


Art:Vårkjærminne (Omphalodes verna) 
Fenofase:Blomstring16.04.2019