Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:21.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bøk (Fagus sylvatica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2019


Art:Eik (Quercus) 
Fenofase:Blomstring19.04.2019


Art:Eple (Malus ×domestica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2019


Art:Nyresoleie (Ranunculus auricomus) 
Fenofase:Blomstring21.04.2019


Art:Oreslekta (Alnus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2019