Resultater

Rapportør:Kristoffer Kiærbech
Observatører:Kristoffer Kiærbech
Område:Burfjord Hage (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:21.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst28.03.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang28.03.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang21.04.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst18.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang18.03.2019