Resultater

Rapportør:Paal-Magnus Solvang
Observatører:Paal-Magnus Solvang
Område:Nes-halvøya (Lødingen, Nordland)
Dato:21.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Merknad:flere over hele området, kanskje 10 - 15 stk 
Fenofase:Ankomst21.04.2019


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Merknad:veldig aktiv 
Fenofase:Sang for første gang21.04.2019


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:en han obsevert og hørt 
Fenofase:Ankomst21.04.2019


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang21.04.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:et par 
Fenofase:Ankomst21.04.2019


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:disse sang 
Fenofase:Sang for første gang21.04.2019