Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Bagn sentrum (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:20.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.04.2019


Art:Stikkeveps (Vespidae) 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2019