Resultater

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Område:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:20.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst17.04.2019


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Sang for første gang17.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang14.04.2019


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst14.04.2019


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Sang for første gang14.04.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst15.04.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang15.04.2019