Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland, Nordland)
Dato:20.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst20.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2019


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2019